Heykel Kursları Heykel Kursları Heykel Kursları Heykel Kursları Heykel Kursları Heykel Kursları Heykel Kursları

Heykelcilik

Thumbnail image 

Heykelcilik


Heykel ve heykelcilik; güzel sanatların bir koludur. Taş, demir, tunç, çamur, alçı, tahta gibi maddeleri ya yontarak, ya da bir kalıba dökmek suretiyle, tabiattaki cisimlerin benzerini yapmaya, ya da bir fikri böylece canlandırmaya heykelcilik, bu gibi eserlere de heykel denir.


Bir cismin heykel olması için önce bir maddesi, yani boşlukta üç boyutla yer kaplaması; sonra, bunun insan eseri olması şarttır. Alçak kabartma  şekillerin taştan, tahtadan bir yüzey üzerine, ya da toprak levhalara oyularak hafifçe belirtilmesi,  yüksek kabartma daha derine inilerek belirli hale getirilmesi rondebosse  (işlendiği satıhtan ayrılacak kadar hacimli gösterilmesi) gerçek heykel sayılmaz.


Heykel, insanların en eski sanat eseridir. Yalnız, başlangıcından yakın zamanlara kadar din bağından kurtulmuş değildi; hattâ heykelin kaynağı, din fikridir, diyebiliriz. Yeryüzünde raslanabilen ilk heykel, M. O. 40.000 yıllarından kalma olduğu tahmin edilen, mamut dişinden yontulmuş bir kadın başıdır. Fransa’da Garonne ırmağı yatağında Brassempouy’da bulunmuştur. 1894’te bulunan bu ilk heykelden sonra 1922’de «Lespugue Venüsü» adı takılan, 15 cm. boyunda bir kadın heykeli daha bulundu, yapıldığı çağı M. Ö. 30.000 yılları olarak tahmin edildi. En sonunda, Avusturya’da «Willendorf Venüsü» adı takılan, başı dut biçimi, 11 cm. yüksekliğinde şişman bir kadın heykeli daha bulundu.


Büyük Boy Heykelcilik, Heykel Yapımı, Heykel Kursu,  Heykelcilik Atölyesi, Heykelcilik Üniversitesi, Heykelcilik Tasarımı ilgili bilgi almak ve doğru bir adreste eğitim alarak başarılı çalışmalar yapmak için kursumuz ile iletişime geçebilirsiniz.


Thumbnail image 

Büyük Boy Heykelcilik, Heykel Dersleri, Heykel İyi Kutusu, Heykel Kursları, Heykel Kursu, Heykel Tasarımları, Heykel Yapımı, Heykelcilik, Heykelcilik Eğitimleri, Heykelcilik Montaj, Meydan Heykelciliği

Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz Resim Etkinliğimiz

Heykelcilik

Thumbnail image

Hobi Sanata Gonul Verenler

Heykel Kursları,

Heykel kurslarımızda kişilerin talepleri doğrultuşunsa şekillenmektedir. Bu talep şöyle gerçekleşmektedir. Kişiler veya gruplara, kurs saatlerini öğretmenle birlikte karar vermektedirler. Kurs ücretli özel dersler şeklinde verilmektedir. Gün ve saatler sizinle birlikte kararlaştırılabilir. Hafta sonu veya akşam saatlerinde de ders alabilirsiniz.

Heykel çalışmaları kilden, alçıdan, tahtadan, mermerden ya da taştan oyma, (yontma) şeklinde yapılmaktadır. Kursiyerlerimizin daha çok talepleri büst ve rölyef çalışmalarıdır. Heykel yapımı yetenek, bilgi ve beceri gerektiren bir iştir. Bir heykelci taşı ya da tahtayı oymak için gereken kesici araçları kullanmayı becerdikten başka, büyük bir taşı pürüzsüz ve düzgün olarak biçimlendirebilmelidir. Bu alan sanatların sultanı görülür, en eski sanat dallarından biridir. Kursiyerlerimizin hepsinin büyüklerden oluştuğunu düşünmeyelim çocuklarımızın da geldikleri heykel atölyelerimiz vardır. Çocukların Katıldıkları Heykel Gruplarımız Var

Çocukların gelişiminde sanatın payı kuşkusuz çok büyüktür. El kol ve otomasyon, otomasyon hareketlerinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Çocuklarımızı çevresel etkenlerde kötü alışkanlıklardan uzak tutacaktır. Sanat birleştirici ve bir arada tutucudur.

Öte yandan, bilimsel maddeci estetikte, estetiksel olan ile sanatsal olanın birbirinden ayrılmayacağı, estetiğin bu ikisini birden içerdiği görüşü ağır basan bir yönelim olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin, Sovyet estetikçi I. Maza, genel bir kuram ya da bilim olarak estetiğin yalnız sanatı, daha doğrusu sanatsal kültürü değil, bir bütün olarak estetiksel kültürü içerdiğini söylemektedir . J. Borev, estetiği dünyayı güzelliğin yasalarına göre özümlemenin, estetiksel özümlemenin en yüksek biçimi olarak, sanatta dünyanın imgesel olarak verilişinin en genel ilkeleri olarak tanımlarken , M. Kağan da estetiği gerçekliğin estetiksel olarak özümlenişinin, sanatsal kültürün genel gelişme yasallıklarının bilimi olarak tanımlamaktadır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Atatürk Heykel, Başarılı Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık Kurslarına Kayıtsız Kalmayınız, Heykel, Heykel Kursu Veren Yerler, Heykel Malzemeleri Nelerdir, Heykel Nasıl Yaptırabilirim, Heykel Nedir